გრძელი თმის გადანერგვა

გრძელი თმის გადანერგვა სრულდება, როგორც წესი, FUT (ზონრის) მეთოდის გამოყენებით, თუმცა შესაძლებელია გაკეთდეს FUE (უნაკერო) მეთოდითაც. ეს მეთოდი გულისხმობს 2 და მეტი სმ სიგრძის თმის გადანერგვას. გადანერგილი თმის სიგრძე დამოკიდებულია კეფაზე არსებული თმის სიგრძეზე.

Long Hair Transplant. 3000 gafts.

გრძელი თმის გადანერგვის მეთოდის უპირატესობები:
თმის გადანერგვის საბოლოო შედეგის წინასწარი ნახვის შესაძლებლობა - არ წარმოადგენს გრძელი თმის გადანერგვის ერთადერთ უპირატესობას. გრძელი თმის გადანერგვამ გამოიწვია მრავალი სხვა ტექნიკური, ქცევითი და კომუნიკაციური ცვლილება, რაც უამრავ უპირატესობას იძლევა:

  • ქირურგსა და პაციენტს შეუძლიათ ნახონ ოპერაციის შედეგი უკვე მისი დასრულებისთანავე;
  • ოპერაციის შემდეგ სარეაბილიტაციო პერიოდი ყველასთვის შეუმჩნევლად მიმდინარეობს;
  • პაციენტის მიერ საბოლოო შედეგის უფრო რეალისტური წარმოდგენის შესაძლებლობა;
  • პაციენტს აქვს შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს ოპერაციის შედეგის დაგეგმვაში;
  • გრძელი თმის გადანერგვა ქირურგს საშუალებას აძლევს ყველა ცალკეულ შემთხვევაში პაციენტის თმის ინდივიდუალური მახასიათებლების გათვალისწინებით უფრო ზუსტად დაადგინოს სადონორო გრაფტების იმპლანტაციის სიხშირე და მიმართულება.გრძელი თმის გადანერგვის ნიმუშები:

ასე გამოიყურება პაციენტი გრძელი თმის გადანერგვის ოპერაციის დასრულებისთანავე: ჩანს გადანერგვის სიხშირე, თმის ზრდის ხაზი და თუ როგორი იქნება საბოლოო შედეგი 12 თვის შემდეგ.

პაციენტი 1 (3000 გრაფტი)

გრძელი თმის გადანერგვა თბილისი, საქართველო. 25, იან. 2015.
გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 2 (1700 გრაფტი)

გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 3 (3000 გრაფტი)

გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 4 (1250 გრაფტი)

გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 5 (2500 გრაფტი)

გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 6 (1500 გრაფტი)

1500 გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 7 (3000 გრაფტი)

გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 8 (3000 გრაფტი)

გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 9 (2400 გრაფტი)

გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 10 (2000 გრაფტი)

გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 11 (2500 გრაფტი)

გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 12 (2500 გრაფტი)

გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 13 (2500 გრაფტი)

გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 14 (2500 გრაფტი)

გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 15 (2500 გრაფტი)

გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 16 (3500 გრაფტი))

გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 17 (1700 გრაფტი))

გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა

პაციენტი 18 (3000 გრაფტი)

გრძელი თმის გადანერგვა გრძელი თმის გადანერგვა