თმის გადანერგვა დამწვრობების, ტრავმებისა და
ოპერაციების შემდგომ ნაწიბურებში